KATOWICE - Kurs Wychowawcy

Numer Edycji Data kursu
Edycja I/2018 12-14 styczeń 2018
Edycja II/2018 9-11 marzec 2018
Edycja III/2018 13-15 kwiecień 2018
Edycja IV/2018 4-6 maj 2018
Edycja V/2018 18-20 maj 2018
Edycja VI/2018 1-3 czerwiec 2018
Edycja VII/2018 15-17 czerwiec 2018
Harmonoram:
Piątek - 16:00-22:00
Sobota - 10:00-22:00
Niedziela - 10:00-20:00

Aktualny numer zgody:
Katowickie Kuratorium Oświaty: WE-KZ.5551.6.105.2017

Koszt kursu: 100-130 zł
100 zł - wpłaty dokonywane minimum 7 dni przed rozpoczęciem kursu (wiecej niż 7 dni przed rozczęciem kursu)
130 zł - wpłaty dokonywane w tygodniu poprzedzającym kurs (7 lub mniej dni do rozpoczęcia kursu).
Nasze zaświadczenia wydawane są w również w j. angielskim (dopłata 20 zł).

UWAGA:
Ilość miejsc ograniczona. O udziale w zajęciach decyduje kolejność wpłat.
W przypadku braku miejsc na kursie po zaksięgowaniu wpłaty, natychmiast kontaktujemy się z Państwem.
Odwołanie uczestnictwa lub zmiana terminu kursu po wpłacie pieniędzy na konto możliwe jest do 2 dni przed rozpoczęciem kursu (środa do godziny 16:00).
Potwierdzenie zaksięgowania wpłaty oraz informacje o kursie przesyłamy mailem 2 dni przed rozpoczeciem kursu (środa po godzinie 16:00).

Zapisy:
Mój Londyn
Al. Słowackiego 17a/412
31-159 Kraków
Tel. 12 631 77 30

Zajęcia:
Zajęcia odbywają się w jednym z ośrodków szkoleniowym Mój Londyn w Katowicach. Dokładny adres miejsca zostanie podany na kilka dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
Jako organizator wypoczynku dzieci i młodzieży posiadamy duże doświadczenie, którym dzielimy się w trakcie szkolenia. Staramy się znaczną część wykładów i ćwiczeń poświęcić przykładom z naszych placówek. Ten sposób prowadzenia zajęć, jak i możliwość zatrudnienia w naszym Biurze stanowi o popularności naszego Kursu.
Nasze szkolenia prowadzą wyspecjalizowane osoby posiadające uprawnienia wymagane przez Kuratora Oświaty.

Program:
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
- koordynacyjna rola władz oświatowych
- obowiązujące przepisy
- elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:
- rada wychowawców
- grupa jako zespół wychowawczy
- organizacja i rozkład dnia
- regulamin uczestnika wypoczynku

Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:
- opracowanie planu wychowawczego grupy
- dokumentacja wychowawcy
- obowiązki wychowawcy grupy
- metody i formy realizacji planów wychowawczych

Ruch i rekreacja:
- cele i zadania zajęć wychowania fizycznego
- metody nauki technik pływania
- gry i zabawy ruchowe
- zajęcia z gier zespołowych
- sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka
- organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

Turystyka i krajoznawstwo:
- cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku
- organizacja wycieczek
- organizacja biwaków
- gry terenowe

Zajęcia kulturalno-oświatowe:
- cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych
- organizacja zajęć kulturalno-oświatowych z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich
- elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie dnia
- prowadzenie kroniki
- organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
- gry i zabawy świetlicowe
- konkursy, wystawy, dyskusje
- śpiew, muzyka, plastyka itp.

Zajęcia praktyczno-techniczne:
- cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych
- formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
- prace dekoracyjne i zdobnicze
- indywidualne zainteresowania uczestników
- rozwój zainteresowań uczestników

Prace społecznie użyteczne:
- cele i zadania prac społecznie użytecznych
- wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat
- prace w zakresie samoobsługi
- prace na rzecz miejsca wypoczynku
- prace na rzecz środowiska

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:
- przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
- przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku
- pierwsza pomoc z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)


© Mój Londyn - info(at)mojlondyn.pl
Opublikowane na stronach internetowych mojlondyn.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.