KRAKÓW - Kurs Kierownika

Numer Edycji Data kursu
Edycja I/2018 6 maj 2018
Edycja II/2018 20 maj 2018
Edycja III/2018 3 czerwiec 2018
Edycja IV/2018 17 czerwiec 2018
Harmonoram:
Niedziela - 13:00-21:00

Aktualny numer zgody:
Małopolski Kurator Oświaty: WO-II.5632.10.2018.SN

Koszt kursu: 130 zł

UWAGA:
Ilość miejsc ograniczona. O udziale w zajęciach decyduje kolejność wpłat.
W przypadku braku miejsc na kursie po zaksięgowaniu wpłaty, natychmiast kontaktujemy się z Państwem.
Odwołanie uczestnictwa lub zmiana terminu kursu po wpłacie pieniędzy na konto możliwe jest do 4 dni przed rozpoczęciem kursu (środa do godziny 16:00).
Potwierdzenie zaksięgowania wpłaty oraz informacje o kursie przesyłamy mailem 4 dni przed rozpoczeciem kursu (środa po godzinie 16:00).

Zapisy:
Mój Londyn
Al. Słowackiego 17a/412
31-159 Kraków
Tel. 12 631 77 30

Zajęcia:
Zajęcia odbywają się w jednym z ośrodków szkoleniowym Mój Londyn w Krakowie. Dokładny adres miejsca zostanie podany na kilka dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
Jako organizator wypoczynku dzieci i młodzieży posiadamy duże doświadczenie, którym dzielimy się w trakcie szkolenia. Staramy się znaczną część wykładów i ćwiczeń poświęcić przykładom z naszych placówek. Ten sposób prowadzenia zajęć, jak i możliwość zatrudnienia w naszym Biurze stanowi o popularności naszego Kursu.
Nasze szkolenia prowadzą wyspecjalizowane osoby posiadające uprawnienia wymagane przez Kuratora Oświaty.

Program:
Planowanie pracy wychowawczej

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
1) podział na grupy
2) wybór samorządu
3) rada kolonii - obozu
4) rozkład dnia
5) rada wychowawców

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym obowiązujące przepisy w zakresie:
1) zdrowia i higieny
2) przejazdu na miejsce wypoczynku
3) trwania wypoczynku
4) przeciwpożarowym
5) korzystania z obszarów wodnych
6) poruszania się po drogach
7) wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych)
8) norm żywienia
9) zasad obsługi urządzeń elektrycznych
10) zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
11) pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego

Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące)


© Mój Londyn - info(at)mojlondyn.pl
Opublikowane na stronach internetowych mojlondyn.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.