KRAKÓW - Kurs Kierownika Wypoczynku

Wynikiem szkolenia jest prawo wykonywania zawodu, jako kierownik na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP.

UWAGA
Szkolenia przeprowadzane są z zachowaniem zaostrzonych rygorów sanitarnych z ograniczeniem ilości uczestników podczas szkolenia, obowiązkiem dezynfekcji rąk i używania maseczek ochronnych.
W przypadku obowiązywania zakazu organizacji szkoleń przysługuje Państwu możliwość przeniesienia zgłoszenia na inny termin lub zwrot wpłaconych środków.

Numer Edycji Data kursu
Edycja I/2021 10-11 kwiecień 2021
Edycja II/2021 08-09 maj 2021
Edycja III/2021 22-23 maj 2021
Edycja IV/2021 05-06 czerwiec 2021
Edycja V/2021 19-20 czerwiec 2021
Edycja VI/2021 03-04 lipiec 2021
Edycja VII/2021 20-21 listopad 2021
Harmonogram:
Sobota - 16:00-19:00
Niedziela - 16:00-21:00

Aktualny numer zgody:
Małopolski Kurator Oświaty: WO-II.5632.7.2021.SN

Koszt kursu: 300 zł
UWAGA (regulamin kursu):
Aby potwierdzić swój udział należy dokonać wpłaty w ciągu 24 godzin od zapisania się na kurs.
Po tym czasie rezerwacja miejsca jest nieważna.
Odwołanie uczestnictwa lub zmiana terminu kursu po wpłacie pieniędzy na konto możliwe jest do 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
Zaproszenie na kurs oraz informacje o kursie przesyłamy mailem 3 dni przed rozpoczęciem kursu (środa po godzinie 16:00).
Fakturę można otrzymać po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, lecz nie później niż 7 dni po zakończeniu kursu.
W przypadku chęci otrzymania faktury na firmę, organizację (posiadającą numer NIP) należy o tym poinformować w momencie dokonywania wpłaty.
Po otrzymaniu faktury brak możliwości rezygnacji z kursu.

Organizator kursu:
Mój Londyn
ul. Świętokrzyska 12/508
30-015 Kraków
Tel. 12 631 77 30

Zajęcia:
Zajęcia odbywają się w jednym z ośrodków szkoleniowych Mój Londyn w Krakowie. Dokładny adres miejsca zostanie podany na kilka dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
Jako organizator wypoczynku dzieci i młodzieży posiadamy duże doświadczenie, którym dzielimy się w trakcie szkolenia. Staramy się znaczną część wykładów i ćwiczeń poświęcić przykładom z naszych placówek. Ten sposób prowadzenia zajęć, jak i możliwość zatrudnienia w naszym Biurze stanowi o popularności naszego Kursu.
Nasze szkolenia prowadzą wyspecjalizowane osoby posiadające uprawnienia wymagane przez Kuratora Oświaty.

Program:
Planowanie pracy wychowawczej

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
1) podział na grupy
2) wybór samorządu
3) rada kolonii - obozu
4) rozkład dnia
5) rada wychowawców

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym obowiązujące przepisy w zakresie:
1) zdrowia i higieny
2) przejazdu na miejsce wypoczynku
3) trwania wypoczynku
4) przeciwpożarowym
5) korzystania z obszarów wodnych
6) poruszania się po drogach
7) wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych)
8) norm żywienia
9) zasad obsługi urządzeń elektrycznych
10) zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
11) pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego

Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące)


© Mój Londyn - info(at)mojlondyn.pl
Opublikowane na stronach internetowych mojlondyn.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.