KRAKÓW - Kurs Wychowawcy Wypoczynku

Wynikiem szkolenia jest prawo wykonywania zawodu, jako wychowawca-opiekun na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP.

UWAGA
Szkolenia przeprowadzane są z zachowaniem zaostrzonych rygorów sanitarnych z ograniczeniem ilości uczestników podczas szkolenia, obowiązkiem dezynfekcji rąk i używania maseczek ochronnych.
W przypadku obowiązywania zakazu organizacji szkoleń przysługuje Państwu możliwość przeniesienia zgłoszenia na inny termin lub zwrot wpłaconych środków.

Numer Edycji Data kursu
Edycja I/2021 27-28 marzec 2021
Edycja II/2021 10-11 kwiecień 2021
Edycja III/2021 24-25 kwiecień 2021
Edycja IV/2021 08-09 maj 2021
Edycja V/2021 22-23 maj 2021
Edycja VI/2021 29-30 maj 2021
Edycja VII/2021 05-06 czerwiec 2021
Edycja VIII/2021 12-13 czerwiec 2021
Edycja IX/2021 19-20 czerwiec 2021
Edycja X/2021 26-27 czerwiec 2021
Edycja XI/2021 03-04 lipiec 2021
Edycja XII/2021 10-11 lipiec 2021
Edycja XIII/2021 20-21 listopad 2021
Harmonogram:
Sobota - 08:00-22:00
Niedziela - 08:00-22:00

Aktualny numer zgody:
Małopolski Kurator Oświaty: WO-II.5632.8.2021.SN

Koszt kursu: od 300 zł
Koszt kursu wynosi 300 zł
Nasze zaświadczenia wydawane są w również w j. angielskim (dopłata 20 zł).

UWAGA (regulamin kursu):
Aby potwierdzić swój udział należy dokonać wpłaty w ciągu 24 godzin od zapisania się na kurs.
Po tym czasie rezerwacja miejsca jest nieważna.
Odwołanie uczestnictwa lub zmiana terminu kursu po wpłacie pieniędzy na konto możliwe jest do 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
Zaproszenie na kurs oraz informacje o kursie przesyłamy mailem 3 dni przed rozpoczęciem kursu (środa po godzinie 16:00).
Fakturę można otrzymać po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, lecz nie później niż 7 dni po zakończeniu kursu.
W przypadku chęci otrzymania faktury na firmę, organizację (posiadającą numer NIP) należy o tym poinformować w momencie dokonywania wpłaty.
Po otrzymaniu faktury brak możliwości rezygnacji z kursu.

Organizator kursu:
Mój Londyn
ul. Świętokrzyska 12/508
30-015 Kraków
Tel. 12 631 77 30

Zajęcia:
Zajęcia odbywają się w jednym z ośrodków szkoleniowych Mój Londyn w Krakowie. Dokładny adres miejsca zostanie podany na kilka dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
Jako organizator wypoczynku dzieci i młodzieży posiadamy duże doświadczenie, którym dzielimy się w trakcie szkolenia. Staramy się znaczną część wykładów i ćwiczeń poświęcić przykładom z naszych placówek. Ten sposób prowadzenia zajęć, jak i możliwość zatrudnienia w naszym Biurze stanowi o popularności naszego Kursu.
Nasze szkolenia prowadzą wyspecjalizowane osoby posiadające uprawnienia wymagane przez Kuratora Oświaty.

Program:
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
- koordynacyjna rola władz oświatowych
- obowiązujące przepisy
- elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:
- rada wychowawców
- grupa jako zespół wychowawczy
- organizacja i rozkład dnia
- regulamin uczestnika wypoczynku

Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:
- opracowanie planu wychowawczego grupy
- dokumentacja wychowawcy
- obowiązki wychowawcy grupy
- metody i formy realizacji planów wychowawczych

Ruch i rekreacja:
- cele i zadania zajęć wychowania fizycznego
- metody nauki technik pływania
- gry i zabawy ruchowe
- zajęcia z gier zespołowych
- sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka
- organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

Turystyka i krajoznawstwo:
- cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku
- organizacja wycieczek
- organizacja biwaków
- gry terenowe

Zajęcia kulturalno-oświatowe:
- cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych
- organizacja zajęć kulturalno-oświatowych z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich
- elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie dnia
- prowadzenie kroniki
- organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
- gry i zabawy świetlicowe
- konkursy, wystawy, dyskusje
- śpiew, muzyka, plastyka itp.

Zajęcia praktyczno-techniczne:
- cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych
- formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
- prace dekoracyjne i zdobnicze
- indywidualne zainteresowania uczestników
- rozwój zainteresowań uczestników

Prace społecznie użyteczne:
- cele i zadania prac społecznie użytecznych
- wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat
- prace w zakresie samoobsługi
- prace na rzecz miejsca wypoczynku
- prace na rzecz środowiska

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:
- przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
- przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku
- pierwsza pomoc z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)


© Mój Londyn - info(at)mojlondyn.pl
Opublikowane na stronach internetowych mojlondyn.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.